Ajankohtaista

Yhdistyksen perustaminen

Uusi Päivä 17.4.1963

Piikkiöön syntyi eläkeläisyhdistys

Turun yhdistys kävi herätysmatkalla

Kansaneläkkeiden varassa elävien vanhuksien olosuhteet eivät maassamme ole vielä lähestulkoonkaan tyydyttävät. Eläke on riittämätön ja sairastuessa vanhusten saama yhteiskunnallinen tuki on melkein olematon. Tämä tosiasia ilmenee mm. siinä, että piirimme alueelle on lyhyen ajan kuluessa syntynyt jo useita eläkeläisten yhdistyksiä. Viimeksi niin kävi pääsiäispyhien aikana Piikkiössä.
Paikallisten vanhusten toivomuksesta vieraili Piikkiössä pyhien aikana linja-autolastillinen Eläkeläiset ry:n Turun osaston jäseniä. Säästöpankin kerhohuoneeseen järjestetyssä tilaisuudessa heillä oli mahdollisuus tavata paikkakunnan vanhuksia ja esittää ohjelmaa.
Tilauksen avauksen suoritti Turun osaston pj. Nestor Hakala. Kun oli kuultu lausuntaa ja laulua, sai puheenvuoron kansanedustaja Judit Lundén, joka laajassa esityksessään valotti vanhusten pulmakysymyksiä kuten SKDL:n eduskuntaryhmän pyrkimyksiä saada kansaneläkkeisiin korotuksia, indeksirajan alentamista kolmeen prosenttiin nykyisen 5 sijasta, maksuttoman lääkäri- ja sairaanhoidon välttämättömyyttä, vanhusten asuntokysymyksen järjestämisestä ym.

Keskustelun tuloksena oli, että läsnä olleet piikkiöläiset päättivät yksimielisesti perustaa Eläkeläiset ry:n Piikkiön osaston. Sen puheenjohtajaksi valittiin kirjaltaja Erkki Salevo. Samalla sovittiin, että yhdistys pitää yhteyttä perustajayhdistyksen kanssa, jotta toiminta saadaan pyörimään. Tilaisuudessa vallitsi innostunut mieliala, joka lupaa tuoda mukanaan myös tuloksia.

← Artikkeli: Takaisin ajankohtaisiin

Ajankohtaista

Yhdistyksen perustaminen

Uusi Päivä 17.4.1963Piikkiöön syntyi eläkeläisyhdistys Turun yhdistys kävi herätysmatkallaKansaneläkkeiden varassa elävien vanhuksien olosuhteet eivät maassamme ole vielä lähe[...]